Vergunningen
De Wet Explosieven voor Civiel Gebruik schrijft voor dat het verboden is explosieven te vervaardigen, op te slaan, te gebruiken, over te brengen of te verhandelen zonder in het bezit te zijn van een Erkenning, zoals bedoeld in artikel 17 van de Wet Explosieven voor Civiel Gebruik.

Jowenko Explosieve Demolitie B.V. is in het bezit van een hoofd Erkenning (art. 17 WECG):

Erkenning, conform art. 17 Wet Explosieven voor Civiel Gebruik




Erkenning Jowenko Explosieve Demolitite BV.pdf

Verder zijn ook alle springmeesters én assistent springmeesters tevens klasse 1 chauffeurs in het bezit van een eigen Erkenning gekoppeld aan de bedrijfs- Erkenning (art. 17 WECG)

Erkenning Danny Jowenko.pdf
Erkenning Ingrid Rijkse.pdf
Erkenning Tom de Boer.pdf
Erkenning Peter van Tatenhove.pdf
Erkenning Dirk Tegtow.pdf
Erkenning Andre Louwerse.pdf
Erkenning Jan Kees Francke.pdf
Erkenning Erik Lous.pdf
Erkenning Jan Cees Sinke.pdf
Erkenning Peter Brasser.pdf
Certificaten
De Arbo-wet, Arbo-belsuit artikel 4.8 verplicht dat de uitvoering van werkzaamheden met explosieve stoffen voor het springen van materialen of objecten wordt uitgevoerd door of onder voordurend toezicht van een springmeester met het Nederlandse certificaat van vakbekwaamheid, afgegeven door SKO.

SKO Vakbekwaamheid springmeester niveau II, Applicaties: Hoge gebouwen en onder water springen.



Certificaat SKO W C D Jowenko.pdf

SKO Vakbekwaamheid springmeester niveau I



Certificaat SKO Tom de Boer.pdf

Certificaat SKO Dirk Tegtow.pdf

Certificaat SKO Peter van Tatenhoven.pdf

Certificaat SKO Ingrid Rijkse.pdf


Van alle andere vergunningen, diploma's en certificaten is altijd aan kopie opvraagbaar.