Profiel
Jowenko is sinds 1980 gespecialiseerd in die werken waarbij explosieven worden aangewend. Deze werkzaamheden vereisen een breed scala aan boormateriaal, ervaring, precisie, betrouwbaarheid en continue innovatie binnen het beroepsveld.
Dit alles staat garant voor de extreem hoge veiligheidseisen en de resultaatverplichting.

De terreinen waarop Jowenko werkzaam is bestrijken een breed veld. In de loop der jaren is op onderstaande gebieden een ruime ervaring opgebouwd.

Ervaringsgebieden:
 • Schoorstenen

 • Hoge bouwwerken

 • Kademuren

 • Zware betonnen fundaties

 • Betonnen kustwerken

 • Silo's

 • Viaducten

 • Bunkers

 • Staalconstructies (snijladingen)

 • Ovens (aluminium- en staalindustrie)

 • Grondverdichting

 • Explosielassen

 • Industrieel reinigen met explosieven
Om adequaat te kunnen werken beschikken wij over eigen klasse 1 opslag faciliteiten en ADR- transportmiddelen conform de geldende Wetgeving.